Er zijn veel tradities aan Pasen verbonden, zo ook het eieren eten én verstoppen. Maar waar komen al die tradities eigenlijk vandaan? Eieren eten :Tijdens Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Een theorie is dat we met Pasen dus eigenlijk ‘nieuw leven’ vieren. En wat is nou een mooier symbool voor dat nieuwe leven dan een ei? Maar eigenlijk is het eieren eten op een andere manier ontstaan. Tijdens de vastentijd werden er namelijk geen eieren gegeten. Die vastentijd eindigt met Pasen en men at ineens weer veel eieren. De oude, overgebleven eieren werden niet meer opgegeten, maar versierd. De traditie van eieren eten én versieren is altijd gebleven! Eieren zoeken: Als kind heb je vast wel eens naar paaseieren gezocht of misschien verstop je nu wel eieren voor je eigen kinderen. Maar waarom eigenlijk? Ook dit stamt uit een ver verleden, een ei stond namelijk symbool voor de vruchtbaarheid. Vroeger dacht men dus dat de akker vruchtbaarder werden als er eieren in werden verstopt. De boeren zorgden er dus voor dat er eieren in de grond werden begraven. Dit was een soort van gebed, omdat men hoopte op een goede oogst. Dat eieren verstoppen is altijd in onze cultuur blijven bestaan, alleen doen we dat nu lekker in onze achtertuin.

Geef een reactie